loader-logo

Een (UX) design Team hoe werkt dat?

In dit artikel lees je waarom jouw organisatie een design team nodig heeft. Hoe een design team kan functioneren binnen een in house organisatie en hoe je kunt herkennen dat jouw design team een spark nodig heeft. 

 

Waarom een design team

Heeft jouw organisatie een hoop goede ideeën, strategieën, theorieën en innovaties, maar komen de meeste dingen eigenlijk maar moeilijk van de grond? Worden de plannen nooit concreet? Of wordt er veel tijd gespendeerd aan producten/ oplossingen die voor een hele kleine groep mensen/ bedrijven maar een meerwaarde biedt? Een designer kan hierin uitkomst bieden. De designer kan met de juiste begeleiding binnen no time een idee concreet maken en er een werkend prototype van maken. Het voordeel van een prototype is dat dit direct getest kan worden met de (potentiële) klant. Nu ben je dus van een idee op papier naar een concreet product binnen afzienbare tijd. Dit product is nog niet af, en zal nog van richting wijzigen gedurende het realisatieproces, maar het is concreet en een goede start.


 

Spil in het web

Een design team kan binnen een in house organisatie het verschil maken. Bijvoorbeeld door de zojuist beschreven transformatie van een idee naar een tastbaar prototype. Dit is niet zomaar een van de verschijningsvormen, het is de belangrijkste meerwaarde van een in house design team. Er zijn namelijk maar weinig mensen die een visie of een mening kunnen vormen op basis van een concept of idee. Maar als je door het concept of idee heen kan klikken, of op je telefoon kunt gebruiken zal iedereen opeens mee kunnen denken. Designers zijn business transformers in de dop. Door het denken in oplossingen (Design thinking) en de kunde om van niets, iets te maken, kan jouw bedrijf zich snel aanpassen aan de veranderende wens van jouw publiek of doelgroep.

 

Realisatie digitaal product (app, platform, website)

De designer speelt een grote rol in het realiseren van een digitaal product. Om tot een goed product te komen moet er duidelijk zijn wat er gebouwd moet worden, maar vooral hoe. Een designer maakt ideeën concreet, Test ideeën met de eindgebruiker en zorgt dat een idee technisch haalbaar is. Samen met de product owner zorgt de designer voor een goede oplevering, stories, business rules, briefings, prototypes, styleguides en is altijd beschikbaar voor Q&A. Idealiter zit het (scrum)team bij elkaar zodat even sparren altijd kan, maar we weten inmiddels door de Coronacrisis dat dit lang niet altijd meer de realiteit is.

 

Hoe weet je dat jouw design team een spark nodig heeft?

Lopen projecten, ideeën of producten vast omdat het team niet verder komt, door wat voor reden dan ook. Is de balans tussen business goals en gebruikersdoelstellingen niet goed binnen de organisatie en kan een design team niet functioneren zoals het zou moeten? Heb je het gevoel als designer, design team of organisatie dat jouw in house design team vaak met dezelfde oplossingen komt? Denk je dat de kwalitatieve en/of de kwantitatieve output van jouw design team hoger kan? Heb je moeite met het vinden van versterking voor je design team? Dit kunnen allemaal tekenen zijn dat er ergens een radartje in het proces niet goed zit. De vraag is: Wat doe je eraan?

  1. Analyseer samen goed waar het probleem zit.
  2. Probeer oplossingen voor het probleem samen met het team vorm te geven.
  3. Meet of de oplossingen werken. Zo niet, start bij stap 1.

 

Hulp nodig?

Heb je nog geen design team, maar is het hier wel de hoogste tijd voor? Heb je hulp nodig bij het opzetten van een design team, of het verbeteren van de output of business value van een design team? Stuur mij dan een bericht. Dan kunnen we hierover sparren of een inspiratie- of designproces workshop organiseren. Vaak is de oplossing dichterbij dan je denkt.

3 Points